นพ.ไววุฒิ แสงพาณิชย์
แผนกกระดูกสันหลังและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08.00–20.00
เสาร์
อาทิตย์