นพ.ไชยสิทธิ์ มัจฉริยะกุล
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
14.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์