นพ. เสรี วงษ์แสงไพบูลย์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  •  ศัลยแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
18.00-21.00
พุธ
18.00-21.00
พฤหัสบดี
18.00-21.00
ศุกร์
18.00-21.00
เสาร์
18.00-21.00
อาทิตย์