นพ.อาทิตย์ เหงี่ยมสุวรรณ
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 - 21.00
อังคาร
08.00 - 21.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
15.00-22.00
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888