นพ. สรรคพล วุฒิภดาดร
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
09.00–20.00
อังคาร
09.00–20.00
พุธ
09.00–16.00
พฤหัสบดี
09.00–20.00
ศุกร์
09.00–16.00
เสาร์
09.00–16.00
อาทิตย์
08.00–12.00
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
09.00–20.00
อังคาร
09.00–20.00
พุธ
09.00–16.00
พฤหัสบดี
09.00–20.00
ศุกร์
09.00–16.00
เสาร์
09.00–16.00
อาทิตย์
08.00–12.00