นพ.ศุภภัทร ลือพงศ์พาณิชย์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00-20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-20.00
เสาร์
09.00-12.00
อาทิตย์