นพ.วีรนนท์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
แผนกกระดูกสันหลังและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.พระมงกฏเกล้า
  • ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888