นพ.วัลลภ พัฒนาโสภณ
คลินิกอายุรกรรม, ศูนย์เบาหวาน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท้อและเมตะบอลิสม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ต่อมไรท้อและเมตะบอลิสม
เวลาออกตรวจ
คลินิกอายุรกรรม
จันทร์
08.30–15.30
อังคาร
08.30–15.30
พุธ
08.30–15.30
พฤหัสบดี
08.30–15.30
ศุกร์
08.30–15.30
เสาร์
08.30–15.30
อาทิตย์
ศูนย์เบาหวาน
จันทร์
08.30–15.30
อังคาร
08.30–15.30
พุธ
08.30–15.30
พฤหัสบดี
08.30–15.30
ศุกร์
08.30–15.30
เสาร์
08.30–15.30
อาทิตย์