นพ.วัลลภ พัฒนาโสภณ
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท้อและเมตะบอลิสม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ต่อมไรท้อและเมตะบอลิสม
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08.30–15.30
อังคาร
08.30–15.30
พุธ
08.30–15.30
พฤหัสบดี
08.30–15.30
ศุกร์
08.30–13.00
เสาร์
08.30–14.00
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
จันทร์
08.30–15.30
อังคาร
08.30–15.30
พุธ
08.30–15.30
พฤหัสบดี
08.30–15.30
ศุกร์
08.30–13.00
เสาร์
08.30–14.00
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888