นพ.วรายุทธ์ เจียงวรรธนะ
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทย์รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08.00–16.30
อังคาร
08.00–16.30
พุธ
08.00–16.30
พฤหัสบดี
08.00–16.30
ศุกร์
08.00–16.30
เสาร์
อาทิตย์
08.00–12.00
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
08.00–16.30
อังคาร
08.00–16.30
พุธ
08.00–16.30
พฤหัสบดี
08.00–16.30
ศุกร์
08.00–16.30
เสาร์
อาทิตย์
08.00–12.00
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888