นพ. วรากร จ่าแสนชื่น
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-12.00
อาทิตย์