นพ.วรากร จ่าแสนชื่น
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลย์แพทย์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-12.00
อาทิตย์