นพ. มนตรี กัณหรัตนชัย
แผนกตรวจสุขภาพ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08.00–16.30
พฤหัสบดี
13.00–16.30
ศุกร์
08.00–16.30
เสาร์
08.00–15.30
อาทิตย์