นพ. มนตรี กัณหรัตนชัย
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08.00–17.00
พฤหัสบดี
08.00–17.00
ศุกร์
08.00–17.00
เสาร์
08.00–17.00
อาทิตย์