นพ.ปิยวัฒน์ สัพโส
แผนกกระดูกสันหลังและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เปลี่ยนข้อเข่า,สะโพก
การศึกษา :
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00-21.00
พุธ
17.00-20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00-20.00
อาทิตย์
08.00-12.00
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888