นพ.ปรัตถกร ขำปลอด
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • แพทย์ประจำบ้านสาขา ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 - 18.00
อังคาร
08.00 - 18.00
พุธ
08.00 - 18.00
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00
ศุกร์
08.00 - 18.00
เสาร์
08.00 - 18.00
อาทิตย์