นพ.ประกิจ เปี่ยมเพชรกุล
แผนกกระดูกสันหลังและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
15.00–21.00
อังคาร
15.00–20.00
พุธ
15.00–21.00
พฤหัสบดี
15.00–21.00
ศุกร์
15.00–21.00
เสาร์
15.00–21.00
อาทิตย์
15.00–18.00