นพ.ปรวัฒน์ รอดสา
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์
การศึกษา :
  • แพพทยศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-12.00