นพ.ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์
แผนกกระดูกสันหลังและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สาขา ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกเทียม (Hip and Knee reconstruction)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • ประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • International Hip and Knee reconstruction fellowship certificate , Holycross hospital , USA.
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00 - 17.00 น.
อังคาร
08.00 - 17.00 น.
พุธ
08.00 - 14.00 น.
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00 น.
ศุกร์
08.00 - 18.00 น.
เสาร์
08.00 - 13.00 น.
อาทิตย์