นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์
แผนกกระดูกสันหลังและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ผ่าตัดส่องกล้อง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
10.00-19.00
พุธ
พฤหัสบดี
10.00-19.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์