นพ. ธีรพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (Pesiatric Cardiology)
การศึกษา :
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
17.00 -22.00 น.
อาทิตย์