นพ.ธีธัช อนันต์วัฒนสุข
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษา :
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888
ศูนย์หัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
16.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888