นพ.ธิติ ศิริสุขสันต์
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrologist)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
14.00-22.00
เสาร์
12.00-21.00
อาทิตย์
08.00-17.00
แผนกอายุรกรรมโรคไต
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
14.00-22.00
เสาร์
12.00-21.00
อาทิตย์
08.00-17.00