นพ.ธนุส เพียรทอง
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00- 17.00
พุธ
13.00-22.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00