นพ.ดวง กาวาฮารา
ศูนย์สมองและระบบประสาท
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ประสาทวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรสาขา ประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00–14.00
อังคาร
09.00–14.00
พุธ
09.00–14.00
พฤหัสบดี
09.00–14.00
ศุกร์
11.00–14.00
เสาร์
อาทิตย์
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888