นพ.ดนัย มโนรมณ์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08.00-15.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-12.00