นพ.ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย
ศูนย์สมองและระบบประสาท
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • แพทย์ประสาทวิทยา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรวิชาชีพแพทย์เฉพาะทาง (ว.ว.) สาขาประสาทวิทยา กรมการแพทย์
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-20.00
อังคาร
08.00-12.00
พุธ
08.00–17.00
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศุกร์
08.00–20.00
เสาร์
08.00-14.00
อาทิตย์
13.00-20.00
***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888