นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์
แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยม
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00-16.00
อังคาร
07.00-14.00
พุธ
09.00-21.00
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00