นพ.จิรวิทย์ ฉันชัยรุ่งเจริญ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม
  • อนุสาขา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00-16.00 *
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
08.00-19.00
ศุกร์
08.00-16.00
เสาร์
08.00-16.00
อาทิตย์
11.00-20.00 *
*วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1,3,5 , *วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,4 ***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888