นพ.คมสัน ลีธนาภรณ์
แผนกศัลยกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยแพทย์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์