ทพ.ธีรวัฒน์ ศรีภิรมย์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) ทันตแพทยสภา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00–20.00 * , 09.00-20.00 **
อาทิตย์
*วันเสาร์ที่ 6,27 **วันเสาร์ที่ 13