ทพ.จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ป.ทันตแพทย์ประจำบ้าน (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), ประเทศไทย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
14.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00-20.00
วันพฤหัสที่ 4,18 วันอาทิตย์ที่ 14