ทพญ.อรณัฐ กฤษณสุวรรณ
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมเด็ก
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-17.00
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-20.00
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-20.00