ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมหัตถการ (เฉพาะทางอุดฟันยาก)
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
**กรุณาสอบถามเวลาตรวจของทันตแพทย์ได้ที่ 0-2761-9888 ต่อ 1219-1220 (ศูนย์ทันตกรรม)