ทพญ.วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-20.00 *
อาทิตย์
**วันเสาร์ที่ 7,21 ***ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ได้ที่ 02-761-9888