ทพญ.ลลิตา ตั้งรัชตะกุล
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
โรคที่เคยรักษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
08.00-20.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์