ทพญ.รพีพรรณ คงพิทักษ์สกุล
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.00–16.00
อังคาร
พุธ
08.00–16.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์