ทพญ. นวรัตน์ วรวงศากุล
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมจัดฟัน
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), ประเทศไทย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
10.00-19.00*
อาทิตย์
09.00-14.00**
* วันเสาร์ที่ 13 , **วันอาทิตย์ที่ 7