ทพญ.ธันวารัตน์ อรุณรังษี
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตแพทย์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
***สามารถสอบถามตารางออกตรวจได้ที่ 02-761-9888