ทพญ. ชยพร อัญชนานนท์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
08.00-16.00
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์