ทพญ. ชนิกา สิงห์วิชา
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
09.00–16.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์