ทพญ.กัญญนันทน์ รมยสินพงศ์
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรม
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00–20.00
อาทิตย์
09.00–20.00 *
*วันอาทิตย์ที่ 7,21,28