แผนกอายุรกรรม
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ให้บริการทางด้…

แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาด้วยการใช้ยา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และคอยดูแลให้บริการท่านทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค และอาการต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ    คลินิคอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆดังต่อไปนี้

  • อายุรกรรมโลหิตวิทยา
  • อายุรกรรมติดเชื้ออายุรกรรมโรคข้อ
  • อายุรกรรมโรคมะเร็ง
  • อายุรกรรมโรคไต
  • อายุรกรรมเวชปฏิบัติทั่วไป​

การบริการรักษาทางด้านอายุรกรรมของเรารักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ อาทิ    ไข้หวัด   ไข้หวัดใหญ่ โรคเลือดต่างๆ   โรคไขข้อรูมาติสซั่ม   ไข้เลือดออก แมลงสัตว์กัดต่อย (เกิน 24 ชั่วโมง) มือเท้าบวม ปัสสาวะแสบขัด ,ปัสสาวะเป็นเลือด ตรวจอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตรวจรักษาโรคติดเชื้อระบบต่างๆ โรคติดต่อและโรคเอดส์ ตรวจรักษาโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม , มะเร็งหลอดอาหาร , มะเร็งลำไส้ , มะเร็งปอด ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้ยาเคมีบำบัด ตรวจรักษาโรคระบบเลือด เช่น การแข็งตัวเม็ดเลือดผิดปกติ ซีด ตับม้ามโต โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจาง ฉีดวัคซีนต่างๆ

 

แผนกอายุรกรรม ประกอบไปด้วย 

 

แพทย์ประจำศูนย์