แผนกอายุรกรรมโรคไต
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ให้บริการฟอกไต ด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต และทีมพยาบาลเชี่ยวชาญไตเทียม

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888 ต่อ  1437,1438 ศูนย์ไตเทียม
สถานที่
อาคาร A ชั้น 4

 ดูแลผู้ป่วยทุกรายในขณะฟอก พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดเชื้อ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และแพทยสภา โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต ให้บริการตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยขณะฟอกเลือดทุกรอบไตเทียม เทคโนโลยีและมาตรฐานต่าง ๆ ภายในศูนย์ไตเทียม

 

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 06.00 – 18.00  น.
รอบบริการ 3 รอบ

  • 06.00  -10.00 น.
  • 10.00 – 14.00 น.
  • 14.00 – 18.00 น.
แพทย์ประจำศูนย์