แผนกรังสิวิทยา
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านรังสีวิทยาอย่างครบวงจร ด้วยวิธีการมาตรฐานทันสมัย  และพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน  : 
08.00 - 20.00 น.

ยกระดับการตรวจและรักษาอย่างแม่นยำ แผลเล็ก ไม่ต้องผ่าตัด

การตรวจและรักษาโดยใช้ภาพรังสีนำทาง (Interventional radiology)

การเจาะเก็บชิ้นเนื้อ (FNA/ Biopsy) เช่น ก้อนที่ต่อมไทรอยด์, ก้อนที่เต้านม, ก้อนในช่องท้อง, ก้อนที่ปอด และก้อนเนื้ออื่นๆ  โดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีวิทยาที่ทันสมัย ระบุตำแหน่งก้อนได้แม่นยำ

 • เพิ่มโอกาสได้ชิ้นเนื้อที่แม่นยำถูกต้อง
 • แผลเล็กเท่าปลายเข็มฉีดยา
 • ลดภาวะแทรกซ้อน
 • ใช้เวลาพักฟื้นสั้น

รังสีร่วมรักษาของลำตัว หลอดเลือดและมะเร็ง (Body intervention)

 • การรักษามะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัด เช่น มะเร็งตับ
 • การใส่อุปกรณ์ให้ยา หรือคีโม (Chemoport)
 • การใส่สายฟอกไตบริเวณคอ (Permcath)
 • การรักษาภาวะเลือกออกในช่องท้องโดยไม่ต้องผ่าตัด (Embolization)
 • การรักษาหลอดเลือดตีบ ในช่องอก, ช่องท้อง และขา โดยใช้บอลลูน (Balloon) หรือขดลวดขยายหลอดเลือด (Stent)

การตรวจหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดแดงบริเวณคอที่เลี้ยงสมอง (Carotid artery) และเส้นเลือดดำขอดบริเวณขา (Varicose vein) ด้วย อัลตร้าซาวด์ความถี่สูงชนิดสี (Doppler ultrasound)

บริการตรวจพิเศษและทั่วไปโดยรังสีเอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3.0T และเครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)

เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่  สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมากและรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล (Image Plate) รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (PACS) ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็วขึ้น

 • ตรวจพิเศษทางรังสี (Special X-ray)

เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การกลืนแป้งตรวจดูกระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็ก ตรวจดูลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง การตรวจดูระบบขับถ่ายปัสสาวะเห็นภาพต่อเนื่อง ให้ความแม่นยำเห็นรอยโรคชัดเจน

 • เอกซเรย์เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยอัลตร้าซาวด์ (Mammogram and Ultrasound)

เป็นการตรวจเอกซเรย์หาความผิดปกติของเต้านม เช่น ก้อนมะเร็ง หินปูนที่จับเกาะในเนื้อเต้านม ถุงน้ำ  (Cyst) ร่วมกับการตรวจกับเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์คลื่นความถี่สูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถใช้ตรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ส่วนคอ ส่วนอก ช่องท้อง และส่วนอื่นๆ ที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue)

เทคโนโลยีทางการแพทย์        

 • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (128 -Slice CT Scan )
 • เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล (ทางเดินอาหารส่วนต้น ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ระบบสืบพันธุ์สตรี กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ)
 • เครื่องเอกซเรย์เต้านม
 • เครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone  Densitometer)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3 Tesla)
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่ของมวลกระดูก (Bone densitometer)