แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ความเอาใจใส่และการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888
ช่วงเวลาทำการ
 : 
24 ชั่วโมง

Intensive Care Unit หรือ ICU เป็นห้องที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต จัดไว้เพื่อดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือมีอาการสาหัสจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมายังห้อง ICU อาจด้วยกำลังเผชิญกับภาวะอวัยวะใด อวัยวะหนึ่ง หรือหลายๆ ส่วน ที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ICU จึงเป็นส่วนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น

ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติและพักฟื้น

  • ผ่าตัดใหญ่
  • ผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหัวใจ
  • ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อติดตามอาการความผิดปกติของผู้ป่วยที่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ภายในแต่ละห้องที่ทันสมัย

แพทย์ประจำศูนย์