แผนกตรวจสุขภาพ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมให้การบริการสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพสำหรับทำประกันชีวิต ตรวจการทำงานต่างๆ ของร่างกาย 

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888 ต่อ 1413, 1415
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน  : 
08.00 - 15.00 น.

พราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย และเป็นโรคที่ร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลนั้นมีโรคประจำตัวอยู่ หรือ มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับในประจุบันสภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และ ดื่มสุรา ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

 

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือด หรือ เอ็กซเรย์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การได้พบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย ร่วมกับ การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการตรวจหาความผิดปกติ ตั้งแต่  ก่อนมีอาการหรือ ก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษา โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญทาง โดยเฉพาะ  พร้อมด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ  ที่พร้อมให้บริการ  และพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านการวินิจฉัยและการรักษา

 

การบริการ

ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการดูแลเอาใส่ใจบริการทุกขั้นตอน จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งใน – นอกสถานที่ อาทิเช่น

1. ตรวจสุขภาพประจำปี

2. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

3. ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ตามมาตรฐานของแพทย์สภา)

4. ตรวจสุขภาพทำประกัน

5. ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ (Work permit and Visa)

6. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

7. ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่คุณไว้ใจ 

1.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

2. เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

3. เครื่องตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)

4.เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

5. เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Mammogram with Ultrasound)

6.เครื่องดิจิตอลเอกซเรย์ (X-ray)

7.เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD)

8. เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)

 

แพทย์ประจำศูนย์