แผนกกุมารเวช
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ให้บริการดูแลสุขภาพในเด็กเล็กแรกเกิด  โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888 ต่อ 1264, 1258
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน  : 
08.00 - 20.00 น.

ครอบคลุมในการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ  ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาโรคทั่วไปและภาวะวิกฤต

แผนกกุมารเวช รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ประกอบไปด้วย 

 • ศูนย์กุมารเวชทั่วไป
 • ศูนย์กุมารเวชโรคติดเชื้อ
 • ศูนย์กุมารเวชโรคภูมิแพ้
 • ศูนย์กุมารเวชโรคทางเดินหายใจ
 • ศูนย์กุมารเวชด้านพัฒนาการ
 • ศูนย์กุมารเวชทางเดินอาหาร
 • ศูนย์กุมารเวชโรคเลือด
 • ศูนย์กุมารเวชด้านจิตเวช
 • ศูนย์กุมารเวชโรคหัวใจ
 • ศูนย์กุมารเวชต่อมไร้ท้อ

บริการตรวจและรักษาเด็ก

ให้บริการและตรวจรักษาภาวะผิดปกติของทารกแรกเกิด  ในกลุ่มทารกที่คลอดก่อนกำหนด  ทารกที่เจ็บป่วยหลังคลอด  ทารกตั้งแต่แรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ  ทารกที่มีภาวะน้ำตาลต่ำหลังคลอด  และทารกที่มีภาวะตัวเหลืองรุนแรงหลังคลอด  อีกทั้งส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน และการรักษาภาวะผิดปกติในระบบร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการตรวจรักษาภาวะโรคติดเชื้อในเด็ก

ให้บริการรักษาและตรวจวินิจฉัยภาวะโรคติดเชื้อในเด็กรวมทั้งภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  อาการติดเชื้ออาจสร้างภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรืออาการอื่นๆ เช่น ปอดบวม หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ด้านโรคติดเชื้อในเด็ก

 

บริการตรวจรักษาพร้อมให้คำปรึกษาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันในเด็ก

โรคภูมิแพ้ในเด็ก  บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ตรวจวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ในเด็ก การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การตรวจเลือดเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการแพ้ยา ดูแลรักษาและให้คำแนะนำในการควบคุมโรคภูมิแพ้ การดูแลตลอดจนการรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก

บริการตรวจรักษาโรคทางด้านต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก

      ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและมีความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ หรือ ด้านฮอร์โมน เช่น  เด็กที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ  โรคคอพอก โรคต่อมหมวกไต โรคอ้วนในเด็ก หรือ เบาหวานในเด็ก  การเจริญเติบโตช้ากว่าวัย  หรือขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต

บริการตรวจและส่งเสริมทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก  

บริการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก ให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของ เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมและจิตเวชเด็กให้คำปรึกษา เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ร่วมกับให้การรักษาเด็กกลุ่มที่มีความผิดปกติ ที่เป็นปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่

 1. ปัญหาพัฒนาการ เช่น
 • พูดช้า (Delay speech)
 • ปัญหาพัฒนาการทางภาษา (Developmental language disorder)
 • ปัญหาพัฒนาการล่าช้า (Global delay development)
 • ปัญหาซน ไม่นิ่ง (Hyperactive child)
 • กลุ่มอาการออทิซึม (Autistic spectrum disorder)
 • พัฒนาการในเด็กคลอดก่อนกําหนด
 • ภาวะซนสมาธิสั้น (ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder)
 • ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD; Learning disability)
 • ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual disability)
 • เด็กที่มีความเป็นเลิศทางปัญญา (Gifted child)
 • ภาวะปัสสาวะรดที่นอน (Enuresis)
 • ภาวะอุจจาระเล็ด (Encopresis)
 1. ปัญหาพฤติกรรมและการเลี้ยงดู เช่น
 • การกิน ไม่ยอมกิน กินยาก เลือกกิน
 • การนอน ไม่ยอมเข้านอน นอนยาก ฝันร้าย
 • การขับถ่าย ปัญหาการฝึกขับถ่าย ไม่ยอมนั่งขับถ่าย ท้องผูก
 • การร้องกวน โคลิค
 • การร้องดิ้นอาละวาด
 • ดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง
 • ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากการขาดการฝึกวินัยในเด็ก
 1. การปรึกษาเพื่อการส่งเสริมป้องกันปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม เสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพ

บริการตรวจรักษาปัญหาโรคทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาทางด้านระบบหายใจ  มีภาวะนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับหายใจติดขัด หายใจแรง ง่วงเหงาหาวนอนเวลากลางวัน ตรวจวินิจฉัยโรคระบบหายใจด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง อาทิเช่น การวัดระบบดับออกซิเจนขณะหลับ การตรวจการนอนหลับในเด็ก การทดสอบสมรรถภาพทางปอดในเด็กเล็ก

บริการตรวจรักษาโรคเลือดในเด็ก (โลหิตจาง ธาลัสซีเมีย โรคเลือดออกง่ายในเด็ก โรคมะเร็งในเด็ก การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด Stem Cell)

ตรวจรักษาเด็กที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ และความผิดปกติของปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือด  กลุ่มโรคมะเร็งในเด็ก เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และการดูแลรักษาโรคเลือดจางจากพันธุกรรม รวมถึงสาเหตุต่างๆ  อีกทั้งภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และโรคเลือดที่ออกง่าย(หยุดยาก)ในเด็กเล็กอีกด้วย

เพื่อการดูแลและเฝ้าระวังภาวะวิกฤตในเด็ก ทางโรงพยาบาลเสรีรักษ์ยังมีบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเด็ก (Pediatric Intermadiate Care Unit) PIMCU ที่พร้อมให้บริการดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยเด็กกึ่งวิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดความรุนแรงในเด็กเล็ก

 

คลินิกสมองและระบบประสาทในเด็ก

ดูแล ตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลเด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดศีรษะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โรคลมชัก (Epilepsy, Seizure)

โรคติดเชื้อทางระบบประสาท เยื้อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ (meningitis, encephalitis) เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง สมองพิการ (Cerebral palsy)

ขนาดศีรษะผิดปกติ (Macrocephaly/Microcephaly) กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (อาการเซ ทรงตัวไม่อยู่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง (Abnormal involuntary movement)

 

แพทย์ประจำศูนย์