ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

 

ประกอบด้วยทีมแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญ ได้แก่

  • แพทย์อายุรกรรมหัวใจ
  • แพทย์สวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

 

ตลอดจนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยจะทำงานประสานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ

 

วิธีการตรวจความผิดปกติของหัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

ในกระบวนการดูแลเบื้องต้น คนไข้ทุกรายที่เข้าปรึกษาที่ศูนย์หัวใจจะได้รับ

 

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจ   EKG (Electrocardiography)

โดยการนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กไปวางตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ หน้าอก แขน และขา จากนั้นกราฟจะแสดงคลื่นไฟฟ้าเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรคต่อไป แต่บางกรณีเเมื่อตรวจ EKG ไม่พบความผิดปกติอาจต้องใช้วิธีการตรวจอื่นร่วมด้วย

 

 

  • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายหรือEST (Exercise Stress Test) 

คือการให้คนไข้เดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นชัดเจน

 

 

  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

หรือเรียกว่าการตรวจเอ็กโค (Echo) หัวใจ เพื่อดูกายวิภาคของหัวใจ ความหนาของผนังหัวใจ การเคลื่อน และการบีบตัว วิธีนี้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภท

 

 

  • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Coronary Angiography)

เป็นการตรวจเพื่อวิเคราะห์หาเส้นเลือดที่ตีบจากการที่มีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดแดงซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดทำให้หลอดเลือดอดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ทำหเกิดภาวะหัวใจวายได้ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถควบคุมและรักษาปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เยื้อหุ้มหัวใจได้อีกด้วย

 

สอบถามเพิ่มเติม : 02-761-9888

 

 

แพทย์ประจำศูนย์