ศูนย์หัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทาง

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888 ต่อ 1309, 1310

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

 

ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลโรคหัวใจ สินแพทย์ เสรีรักษ์

ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ พร้อมให้บริการด้านการวินิจฉัยโรคหัวใจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม นำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ ได้แก่

 

  • แพทย์อายุรกรรมหัวใจ
  • แพทย์สวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

ตลอดจนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยทำงานประสานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของหมอเฉพาะทางโรคหัวใจและเครื่องมือพิเศษภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย เพื่อให้การวินิจฉัยนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทุกท่าน

 

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด วิธีการตรวจความผิดปกติของหัวใจ

สำหรับผู้ป่วยทุกคนที่เข้าปรึกษากับหมอโรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ จะได้บริการตรวจความผิดปกติของหัวใจ ผ่านกระบวนการดูแลเบื้องต้นที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ดังนี้

 

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจ EKG (Electrocardiography)

เป็นขั้นตอนการนำคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กไปวางตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ หน้าอก แขน และขา จากนั้นกราฟจะแสดงคลื่นไฟฟ้าเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรคต่อไป แต่บางกรณีเมื่อตรวจ EKG ไม่พบความผิดปกติอาจต้องใช้วิธีการตรวจอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

  • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายหรือ EST (Exercise Stress Test)

เป็นวิธีทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยให้คนไข้เดินหรือวิ่งบนสายพาน เพื่อกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้เห็นชัดเจน

                                     

 

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง หรือเรียกว่าการตรวจเอ็กโค (Echo) หัวใจ โดยจะทำการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปยังบริเวณทรวงอก จากนั้นเสียงที่สะท้อนออกมาจะถูกแปลงไปเป็นภาพให้เห็นบนจอ เพื่อดูกายวิภาคของหัวใจ ความหนาของผนังหัวใจ การเคลื่อน และการบีบตัว วิธีนี้จะช่วยให้สามารถวินิจฉัยโรคหัวใจได้เกือบทุกประเภท

 

 

  • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Coronary Angiography)     

เป็นขั้นตอนการตรวจเพื่อวิเคราะห์หาเส้นเลือดที่ตีบจากการที่มีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอุดตันเฉียบพลัน จนอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถควบคุมและรักษาปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจได้อีกด้วย

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับโรคหัวใจ ได้ที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด กับทีมหมอโรคหัวใจเก่ง ๆ ที่มาพร้อมกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและใส่ใจในการรักษา

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ Call Center 02-761-9888

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาเสรีรักษ์
โรงพยาบาลโรคหัวใจที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง