ศูนย์สุขภาพสตรี
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

 ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์  เข้าใจปัญหาด้านสุขภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัยและเข้าใจถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี เราจึงพร้อมดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจเช็คสุขภาพ ให้คำปรึกษา ไปจนถึงวินิจฉัย การป้องกัน และรักษาโรคทางนรีเวช การให้คำแนะนำวางแผนครอบครัว รับฝากครรภ์และดูแลตลอดจนคลอด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

การบริการ

 1. ตรวจวินิจฉัยโรคในกลุ่มสตรีทุกประเภท อาทิเช่น
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหา เชื้อไวรัส HPV ที่ป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV
 • ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกและรังไข่ด้วยการส่องกล้อง
 • ตรวจรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องและรังไข่
 • วินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี

 

      2.รักษาโรคของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน
 • ปวดประจำเดือนตกขาว
 • ภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน)

 

      3.ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งครรภ์จนคลอดบุตรตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอดเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลก่อนตั้งครรภ์วางแผนการตั้งครรภ์ตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนเพื่อ เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรรวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆหลังคลอดบุตร

ให้การดูแลมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามารดาและทารกในครรภ์ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจพบภาวะครรภ์เสี่ยงหรือความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือทารกในครรภ์ จะปรึกษาและแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด ซึ่งโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ มีศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดที่พร้อมให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูงเช่น

 • เป็นโรคเบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคไต
 • ครรภ์เป็นพิษ
 • มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด

 

โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)

 1. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือนเมื่ออายุมากขึ้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำเพื่อให้        คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจโดยให้การบริการอาทิให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมนกระดูกและอื่นๆตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง

ปรึกษาเพิ่มเติมศูนย์สุขภาพสตรี : 0-2761-9888 ต่อ 1413-1415