ศูนย์สมองและระบบประสาท
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

พร้อมให้การดูแลอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สำหรับการดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เพื่อการวินิจฉัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เพื่อให้ทราบสาเหตุของโรคทางสมอง

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน  : 
08.00 - 20.00 น.

ดูแล ให้คำปรึกษา วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท ซึ่งเป็นระบบกลไกในร่างกายที่มีความสำคัญ เนื่องจากใช้ควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งความคิด การกระทำ ความรู้สึก การจดจำ การตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที รวมถึงแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย พร้อมด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ร่วมกับการฟื้นฟูสมองโดยคำนึงถึงผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

 

ตัวอย่างกลุ่มโรคสมองและระบบประสาทที่ให้การดูแลรักษา

 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)
 • ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)
 • ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)
 • เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)
 • เส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)
 • โรคสมองเสื่อม (Dementia)
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)
 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและรักษา เพราะการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมาจากการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำและการรักษาอย่างตรงจุด

 

ด้วยเหตุนี้ นอกจากทีมหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทที่ดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือที่สำคัญดังต่อไปนี้

 

 • การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องสแกนสมองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)
 • การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTA Brain

 

อาการที่ควรมาหาหมอระบบประสาทโดยด่วน

 • ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน
 • ปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด
 • กลืนอาหารลำบาก หรือสำลัก
 • พูดจาสับสน เรียงประโยคไม่ได้
 • หลงลืม โดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งทำไป

 

การสังเกตและการป้องกันโรคเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท

อาการของโรคสมองและระบบประสาทจะไม่แสดงตัวให้เห็นเด่นชัดในระยะแรก ซึ่งอาจจะมีอาการหลงลืมบ่อย ๆ จดจำเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ได้ หรือไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้เหมือนเคย ทำให้บางคนละเลยไม่คิดว่าจะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับสมองเพื่อตรวจหาสาเหตุ เราจึงต้องสังเกตอาการและดูแลร่างกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันอาการเสื่อมของระบบประสาท

วิธีป้องกันและชะลอการเสื่อมของสมองและระบบประสาท ให้เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคุมน้ำหนักและระดับไขมันในเส้นเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติ ทำกิจกรรมหรือเล่นเกมบริหารสมอง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรอบข้างเป็นประจำ รวมถึงลดปริมาณคาเฟอีน เลิกดื่มเหล้า และบุหรี่ สุดท้ายคือตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

 

 

 

 

แพทย์ประจำศูนย์